Általános szerződési feltételek

I. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.selfnessyoga.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott online szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
 2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
 3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
 4. Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.
 5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www.selfnessyoga.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

II. Szolgáltató adatai

 • Szolgáltató neve: Medvegy Gergely EV
 • Szolgáltató székhelye: 1039 Budapest, Attila utca 92.
 • Szolgáltató telefonszáma: +36 30 39 38 665
 • Szolgáltató e-mail címe: [email protected]
 • Nyilvántartási szám: 50845002
 • Adószám: 67845516-1-41
 • Bankszámlaszám: OTP 11703037-21450077-00000000
 • Adatkezelés száma: NAIH-86332/2015

(továbbiakban: Szolgáltató)

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

 1. Jógaórákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége (havi előfizetési díj vagy bizonyos óratípusok – workshopok, tanfolyamok – esetében különdíj ellenében).
 2. Jógaórákról készült videó- és/vagy hangfelvételek internetkapcsolaton keresztüli letöltése (azok offline megtekintésére való lehetőség).

IV. A megrendelés menete

 1. A regisztráció végrehajtása, a szükséges adatok megadásával.
 2. A kosár használata a termék kosárba helyezésével, a megrendelés összeállítása.
 3. A megrendelés elküldése.
 4. Online bankkártyás fizetés.
 5. A megrendelés visszaigazolása.

1. Regisztráció

A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon – az adott tanfolyam leírásában – lévő webshop alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

2. Webshop

Az online webshopot a Salesautopilot levelező rendszere, a számlázást a Billingo és a Számlázz.hu programja, míg a bankkártyás fizetést a Simplepay szolgáltató végzi.

3. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele

A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére az 1. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót. Havi/féléves/éves előfizetés esetén a hozzáférés érvényessége az e-mailes értésítéstől számított 30/182/365 nap. Különdíj ellenében megtekinthető óratípusok esetében a hozzáférés a megvásárolt videó(k) megtekintésére érvényes. Ajándékutalvány vásárlása esetén, a Szolgáltató belépési kuponkódot biztosít a Felhasználónak, amely a kuponkód aktiválásának napjától érvényes (halasztott aktiválás).

4. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, ill azok módosítására az „Adatok módosítása” gombra kattintva van lehetőség.

A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, a tényleges megrendelés előtt is ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása opció).

V. Árak / fizetési feltételek    

1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Online tanfolyamok” menüpontja alatt, a tanfolyamok leírásán belül található. (Az oktatóképzés esetében pedig “Oktatóképzés” menü alatt.) A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap ugyanezen menüpontjai alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

2. A fizetés online bankkártyás fizetés, a fizetési oldalon részletesen meghatározottak szerint. Bankkártyás fizetés a www.simplepay.hu szolgáltatónál történik. (Kivételt képez az oktatóképzés, amely készpénzes fizetés.)

2.1. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Medvegy Gergely EV. (Magyarország 1039 Budapest Attila u. 92. E. épület földszint 1. ajtó) adatkezelő által a http://selfnessyoga.hu  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Keresztnév,
Vezetéknév,
Cím (ország, utca, házszám, város, megye, irányítószám),
Telefonszám,
Email cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

3. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg a Medvegy Gergely EV-tól az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Medvegy Gergely EV által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Esetleges, a Medvegy Gergely EV-hoz intézett automatikus válaszok, (mint például “out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Medvegy Gergely EV-t azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni.

VI. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége

 1. Havidíjas előfizetés esetén az előfizetés automatikus meghosszabbodása: Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Jogszerű felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik. A Felhasználó az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, az az adott időszak utolsó napján megszűnik. A lemondást írásban, a Szolgáltató II. pontban jelölt e-mailcímére kell megküldeni.
 2. Különdíj ellenében befizetett tanfolyamok, workshopok esetében az elérés addig érvényes, amennyi idő meg van határozva az adott kurzusnál. Erről a honlapon és a tájékoztató e-mailben informálódhatnak a vásárlók.
 3. Az oktatóképzés esetében a képzés időtartamáig érhetőek el az online videók. (Időpontokat az “Oktatóképzés” menü alatt láthatóak.)

VII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

 1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
 2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

VIII. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult. Befizetett összeget a Szolgáltató nem térít vissza.
 2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
 4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
 5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.